PASSÉ  1 YEAR AGO

Informations sur l'évènement

L. Queen Nikkolah is een performance die de grenzen van ras en gender binnen de traditie van Sinterklaas in vraag stelt. En dit om het debat over het in stand houden van koloniale denkpatronen inherent aan deze traditie aan te scherpen en hun effecten op de verbeelding van het kind te onderzoeken. Deze artistieke actie promoot een visie op cultureel erfgoed dat net continuïteit wil scheppen. Cultureel erfgoed is geen statig begrip, maar is beweegbaar en kan zich aanpassen aan de bewegingen van de Geschiedenis. De traditie van Sinterklaas toonde in het verleden al aanpassingen aan de rol van Zwarte Piet; een langzame de-racialisering (jaren 50: hij is zwart omdat hij Afrikaans is, jaren 90: hij is zwart door het roet van de schouwen), m.a.w. van een beeld van slavernij naar een beeld van entertainment. Queen Nikkolah stelt een aangepaste toekomst voor met een reële gelijkheid van kansen. 

Laura Nsengiyumva is als artistiek onderzoeker verbonden aan KASK & CONSERVATORIUM School of Arts Gent en Howest. Queen Nikkolah maakt deel uit van haar onderzoeksproject "Shaping the presence of the African Diaspora in Belgium. Inclusive city-making tools." dat wordt gefinancierd door het Onderzoeksfonds Kunsten van HOGENT. 

---

FR. Queen Nikkolah est une performance qui questionne les limites de race et de genre de la tradition de Saint-Nicolas. Il s’agit d’approfondir le débat sur la perpétuation des schémas coloniaux inhérent à cette tradition et leurs effets sur l’imaginaire de l’enfant. 
Cette action artistique promeut une vision du patrimoine culturel, non comme un concept figé, mais comme s’adaptant aux mouvements de l’Histoire pour assurer sa longévité. La tradition de Saint-Nicolas a déjà montré des adap- tations autour du personnage de Zwarte Piet ; une lente déracialisation (an- nées 50, il est noir parce que africain, années 90 parce qu’il a de la suie sur le visage), d’une image d’asservissement à une image de divertissement, etc. Queen Nikkolah propose une future adaptation d’une société avec une réelle égalité des chances.

Laura Nsengiyumva est artiste-chercheur à KASK & Conservatorium, School of Arts de HOGENT et howest. Queen Nikkolah fait partie de son projet de recherche "Shaping the presence of the African Diaspora in Belgium. Inclusive city-making tools." qui est financé par le Fonds de Recherche en Arts de HOGENT.


Informations sur l'organisateur

Logo de l'organisateur

Zinnema


Evènement sur Google Maps

Google Map

Rue de Veeweyde 24

Rue de Veeweyde 24, 1070 Anderlecht, Belgique


QrCode de l'évènement

Queen Nikkolah